O kancelarii

Historia Kancelarii

Kancelaria Radców Prawnych TEMIDA prowadzi działalność nieprzerwanie od 1993 roku i przez ponad 20 lat świadczy usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych.

Działalność Kancelarii charakteryzuje rodzinna atmosfera oraz otwarte, sumienne i w pełni profesjonalne podejście do klienta.

Z naszych usług korzystają:

Zawód Radcy Prawnego

Radca prawny to zarówno prawnie chroniony tytuł zawodowy, jak również jeden z zawodów prawniczych, którego przedmiotem działalności jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz osób cywilnych, osób prawnych i innych podmiotów. Zasady wykonywania zawodu prawnego uregulowano w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U.2014.637).

Zawód radcy prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

Radca prawny może reprezentować klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz urzędami publicznymi w szczególności w sprawach cywilnych, rodzinnych, administracyjnych, pracowniczych, a od 2015 r. także karnych.

Każdy z naszych radców prawnych podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy prawnej.

o nas

o nas