Czym się zajmujemy?

obsługa

Prowadzimy kompleksową opiekę prawną osób fizycznych, firm oraz organizacji pozarządowych

 • zakres usług dostosowujemy do Państwa potrzeb – od zwykłych konsultacji, przez obsługę spraw sądowych w sprawach prywatnych lub gospodarczych, aż po zapewnienie pełnego wsparcia prawnego dla firmy lub NGO
 • świadczymy pomoc prawną zdalnie, w siedzibie klienta lub w naszej Kancelarii 
 • umożliwiamy wybór różnych form rozliczeń – wynagrodzenie godzinowe, ryczałtowe lub ustalone indywidualnie
 • posiadamy sieć znajomości wśród specjalistów z różnych dziedzin i branż
 • jesteśmy w Tychach, w Warszawie i w Gdańsku

specjalizacje

Swobodnie poruszamy się w prawie cywilnym, prawie pracy oraz prawie korporacyjnym. Dodatkowo zajmujemy się:

 • prawem nowych technologii w tym prawem ochrony danych osobowych (RODO) oraz prawem własności intelektualnej / doradzamy podmiotom z branży e-commerce oraz IT; wspieramy instytucje kultury oraz artystów
 • reprezentujemy klientów w sprawach frankowych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych / wypracowaliśmy niezbędne know-how, śledzimy orzecznictwo krajowe i europejskie w tym zakresie i na bieżąco weryfikujemy taktykę procesową
 • doradzamy kompleksowo podmiotom działającym na płaszczyźnie prawa spółdzielczego / w obsługujemy kasę spółdzielczą, bank spółdzielczy, spółdzielnie mieszkaniową, spółdzielnie mleczarską, rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz świadczymy usług na rzecz związków regionalnych oraz krajowych
 • prowadzimy szkolenia oraz opracowujemy materiały szkoleniowe z różnych dziedzin prawa i tematyki okołoprawnej, a w szczególności z funkcjonowania spółek handlowych i spółdzielni, zagadnień związanych z ochroną danych osobowych oraz prawem autorskim i prawami pokrewnymi

Reprezentujemy Klientów w negocjacjach, mediacjach oraz sporach sądowych:

 • w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń z umów kredytów frankowych, umów kredytów powiązanych z inną walutą obcą oraz w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń o zwrot opłaty likwidacyjnej pobranej wskutek rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (polisolokaty)
 • w sprawach gospodarczych, a w tym sprawach sądowo-egzekucyjnych, rejestrowych oraz likwidacyjnych 
 • w sprawach odszkodowawczych, w szczególności z tytułu wypadków przy pracy, wypadków komunikacyjnych i szkód osobowych
 • w sprawach pracowniczych oraz sprawach ZUS-owskich
 • w sprawach upadłości konsumenckiej 
 • w postępowaniach rodzinnych, spadkowych i majątkowych
 • w sprawach o wykroczenia oraz postępowaniach karnych

pomoc

Zajmujemy się także świadczeniem wszelkiego rodzaju pomocy prawnej:

 • udzielaniem porad prawnych i konsultacji w naszej Kancelarii lub zdalnie (za pośrednictwem aplikacji do spotkań on-line lub za pośrednictwem poczty e-mail) 
 • analizą i sporządzeniem dokumentów o charakterze prawno-formalnym, a w szczególności umów cywilnych, kontraktów gospodarczych, regulaminów, uchwał, pism procesowych/urzędowych