Ochrona danych osobowych w Kancelarii

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony: www.krptemida.pl (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się m.in. kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane oraz w jakich celach są wykorzystywane.

I. Informacje podstawowe.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Spółka cywilna radców prawnych Aleksandry Padło, Jerzego Jossé oraz Jerzego Stanisława Jossé prowadzona pod nazwą: Kancelaria Radców Prawnych „TEMIDA” s.c. Jerzy Jossé, Jerzy S. Jossé, Aleksandra Padło pod adresem: 43-100 Tychy, ul. Edukacji 48, NIP: 6460018370, REGON: 272036731
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

II. Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania.

 1. Twoje dane przetwarzamy w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
  • kontaktowych, aby udzielić ci odpowiedzi na zapytanie, które złożyłeś za pośrednictwem formularza kontaktowego, drogą mailową lub telefonicznie;
  • statystycznych i analitycznych, w celu monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies.
 2. Przetwarzamy twoje dane w zakresie:
  • Jeśli uzupełnisz formularz kontaktowy i prześlesz nam za jego pośrednictwem zapytanie to będziemy przetwarzać dane, które nam podałeś (imię, nazwisko, nazwę firmy, numer telefonu, adres e-mail).
  • Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane, ale wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Twojego zapytania.
  • Pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies, które służą Administratorowi do analizy korzystania przez Użytkowników ze Strony.

III. Termin przechowywania danych.

 1. Twoje dane przetwarzane są przez Administratora w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes prawny Administratora, do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu lub zrealizowania celu przetwarzania. Sprzeciw wobec przetwarzania danych można zgłosić drogą mailową na adres: jerzy.josse@krptemida.pl

IV. Odbiorcy danych oraz zamiar przekazywania danych do Państwa spoza EOG lub organizacji międzynarodowej.

 1. Odbiorcami Twoich danych osobowych może być podmiot zajmujący się administrowaniem Stroną na zlecenie Administratora;
 2. Twoje dane nie są przekazywane do Państwa spoza EOG lub organizacji międzynarodowej.

V. Prawa użytkowników.

 1. W związku z przetwarzaniem przysługują Ci następujące prawa:
  • dostępu do treści swoich danych oraz
  • prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora lub w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych.
 2. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 3. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: uodo.gov.pl

VI. Zasady przetwarzania danych.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
  • w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
  • rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
  • w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
  • w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
  • nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
  • z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
  • nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
  • zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).
 2. Wszystkie przekazane nam przez Ciebie dane będą objęte poufnością i zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia.

VII. Postępowanie w sprawie naruszenia danych osobowych.

 1. Każda osoba, która dostrzeże zagrożenie dla bezpieczeństwa danych osobowych Administratora lub będzie świadkiem naruszenia danych osobowych powinna natychmiast poinformować o tym Administratora.
 2. Administrator powinien w ciągu 72 godzin, od stwierdzenia naruszenia zawiadomić Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 3. Każde stwierdzone naruszenie Administrator odnotowuje w rejestrze naruszeń danych osobowych.

VIII. Pliki cookies.

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, czyli Twoim komputerze, laptopie lub smartfonie, w zależności jakiego urządzenia używasz do oglądania Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Sam możesz zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.
 2. Pliki cookies służą przede wszystkim twojej wygodzie – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin.
 3. Cechy plików cookies:
  • dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do Użytkownika. Optymalizują poruszanie Użytkownika na stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą, którego wyświetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów i zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb Użytkownika.
  • pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
  • tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które treści cieszą się zainteresowaniem Użytkowników. Pozwala to na ciągłe ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała osobom odwiedzającym stronę.
  • pozwalają na wielokrotne wykorzystanie opcji logowania przez Użytkownika, co jest dla Ciebie dużo wygodniejsze, gdyż podczas przemieszczania się po stronie i wielokrotnych odwiedzin nie jesteś zmuszony do każdorazowego wpisywania loginu i hasła.
 4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.
 6. Wprowadzone przez użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jego opcji.
 7. Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz innych partnerów. Użytkownik jednakże w każdej chwili może je usunąć.
 8. Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 9. Jeżeli masz wątpliwości, co do ustawień plików cookies, skontaktuj się z operatorem swojej przeglądarki internetowej.
 10. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies przez Stronę, opuść ją lub aktywuj odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW KANCELARII

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Kancelaria Radców Prawnych „TEMIDA” S.C. Jerzy Jossé, Jerzy S. Jossé, Aleksandra Padło ul. Edukacji 48, 43-100 Tychy, NIP: 646-00-18-370 (zwana dalej „Administratorem”).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • wykonania przez Administratora umowy świadczenia pomocy prawnej (np. udzielenia porady prawnej lub poprowadzenia w Państwa imieniu sprawy sądowej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. w związku z wystawieniem faktury VAT) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • windykacyjnych, upominawczych lub egzekucyjnych, w sytuacji niewywiązania się przez Państwa z zobowiązań na rzecz Administratora (np. opóźnień w płatnościach). Przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym celu uważamy za nasz tzw. prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust.1 lit. f RODO.
  • zabezpieczenia roszczeń Administratora, poprzez archiwizację akt sprawy, w związku z wykonaniem na Państwa rzecz umowy świadczenia pomocy prawnej. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym celu uważamy za nasz tzw. prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust.1 lit. f RODO.
 4. Odbiorcą Państwa danych mogą być: biuro rachunkowe, firma informatyczna, inne kancelarie prawne, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci radcowscy współpracujący z Administratorem oraz instytucje państwowe, którym Administrator jest zobowiązany przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: obowiązywania umowy o świadczenie pomocy prawnej, a po jej zakończeniu przez 6 lat w stosunku do dokumentów księgowych, w każdym przypadku w sytuacji sporu prawnego do czasu przedawnienia się roszczeń Administratora.
 6. Posiadają Państwo następujące prawa:
  • prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych jest związane z łączącym Państwa stosunkiem prawnym z Administratorem (np. umowa o pracę, umowa zlecenia itp.) lub odbywa się w związku z koniecznością wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych.
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych potrzebnych dla należytego wykonania umowy świadczenia pomocy prawnej stanowi warunek konieczny, bez tych danych nie będziemy w stanie podjąć niezbędnych czynności. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 2. Więcej informacji w zakresie ochrony danych osobowych w Kancelarii mogą Państwo uzyskać kontaktując się z pełnomocnikiem ds. ODO mailowo: jerzy.josse@kancelaria-prawna.tychy.pl